17 12 / 2013

(Source: mer-ow, via hpotterfacts)

06 11 / 2013

Ikaw Na Na Na Na
Teka lang, te-te-teka lang
Mayroon akong nakita

Pare ko, pa-pa-pare ko
O kay gandang dalaga

Sandali, sa-sa-sandali 
At aking lalapitan 

Kay bilis mo, o, umalis
Bigla ‘kong naiwanan

Bago pa ‘ko maunahan
Akin nang lalapitan

Miss, miss, ano nga bang pangalan?
Ikaw na na na na

Puwede bang magpakilala?
Larawan mong magara

Hindi na mabura 
Sa-sa-sa isip ko

Na na na na
Puwede bang magpakilala? 

Gandang aking nakita
Sadyang nakakahali—

Na na na na
Na na na na na na na

Na na na na
Na na na na

Na na na na
Na na na na

Na na na na
Na na na na
Na na na na
(CTO)

(Source: youtube.com)

05 11 / 2013

"I’d rather have Jesus than silver and gold."

05 11 / 2013

encounterhope:

I am glad to boast about my weaknesses, so that the power of Christ can work through me. 2 Corinthians 12:9 © © © 

encounterhope:

I am glad to boast about my weaknesses, so that the power of Christ can work through me. 2 Corinthians 12:9 © © © 

(via jesusiwillfollowyou)

05 11 / 2013

05 11 / 2013


297/365: messy reminder.

297/365: messy reminder.

(via jesusiwillfollowyou)

05 11 / 2013

05 11 / 2013

05 11 / 2013

05 11 / 2013